Barn stjeler, utøver vold og gjør skadeverk som aldri før i Trøndelag

Barn begår kriminelle handlinger som aldri før. - Det har vært en dobling på tre år i antall politisaker som gjelder unge lovbrytere mellom 10 og 14 år i Trøndelag, sier etterforskningsleder Roger Berg.

Barnekriminaliteten i Trøndelag har økt kraftig siden 2014. - Vi har satt inn tiltak og oppsøker både skoler, kjøpesentre og fritidsklubber for å være der ungdommen er, sier etterretningsleder Roger Berg.  Foto: Leif Arne Holme

Det er ikke bare i Verdal at man nå må håndtere barn helt ned i 13-årsalderen som opptrer i gjenger og begår kriminelle handlinger. Krimstatistikken for hele Trøndelag er dyster lesing for både politi og hjelpeapparat.