Her bygges Trondheims viktigste viltovergang

Den nye viltkorridoren over E6 i Lersbakken koster 50 millioner, men det er det verdt mener kommunens viltforvalter.

Det bygges nå to tunneler på E6 i Lersbakken. På taket av disse vil det bli etablert en ny viltovergang. 

To betongtunneler er under bygging i Lersbakken i forbindelse med ny E6 mellom Trondheim og Melhus. Tunnelene er cirka 80 meter lange og skal ha to felt i hver kjøreretning.