Mangel på plasser for båtpuss øker forurensningsfaren

Innen 2020 vil de om lag 700 båtplassene på Grilstad Marina være fylt opp, men det mangler oppstillingsplass på land for vedlikehold.

Fylles opp: Daglig leder Jan Terje Strømsnes i Trondheim Båtforening ønsker mer plass på land til vedlikehold av småbåter. Hvis ikke, vil båteierne foreta båtpussen bl.a. hjemme i hagen. 

Trondheim Båtforening er avspist med et område på 0,9 dekar i Grilstadfjæra felt B3 og N7, som båtforeningen hevder i realiteten er på bare 0,65 dekar.