Refser Espelund og Lagesen for rolleblanding

Flere politikere reagerer kraftig etter at fylkesdirektør Karen Espelund og Arbeiderpartiets May Britt Lagesens skrev felles kronikk om fylkets rolle som kulturaktør.

Får kritikk. Fylkesdirektør Karen Espelund viser til at hun har forhioldt seg til regelverket  Foto: CHristine Schefte

Blant dem som har reagert på kronikken i Adresseavisen 14. februar er Høyres Pål Sæther Eiden, Fremskrittspartiets Lill Harriet Sanduaune og Miljøpartiets Tommy Reinås