Disse Singsaker-boligene er gjort om til hybler

Flere av de store boligene på Singsaker bebos av leietakere og hybelboere.

Sentrumsnært, rolig og ikke minst nært NTNU Gløshaugen. Singsaker er et populært boområde for studenter, og i de siste årene har flere hus i villastrøket blitt leid ut som hybler.