Vil sette punktum for ny jernbanedebatt

Leder for Jernbaneforum Trøndelag kritisk til en ny debatt om dobbeltspor på Trønderbanen.

Nye bimodale togsett, som kan gå på strøm eller elektrisitet, kommer, men det må likevel tiltak til for å få opp kapasiteten på sentrale strekninger på Trønderbanen.  Foto: Rune Petter Ness

Trønderbanen: Arnfinn Brechan er soleklar på at elektrifisering må komme først. Det er det sentrale.