Nå kan Fosen, Stjørdal og Orkland bli del av «nye miljøpakken»

Den nye byvekstavtalen kan komme til å innbefatte flere av, eller alle kommunene i Trondheimsregionen.

Vil utvide. En rekke kommuner i Trondheimsregionen kan bli del av den nye byvekstavtalen. Dagens avtale er kanskje best kjent for miljøpakken og de mange prosjektene som er finansiert gjennom denne. 

Miljøpakken: Frem til nå har avtalen bare omfattet Trondheim kommune, fylkeskommunen og staten. Den nye byvekstavtalen vil ha trolig gjelde et langt større område og omfatte flere kommuner.