762 rapporter fra skoleansatte om skade og nestenulykker i 2017:

Forebygger ved å rapportere vold og trusler

- Vi ser på avviksrapportering som et redskap for å gjøre en bedre jobb, ikke som en evaluering av jobben vi gjør, sier Anne Guldberg Hansen, avdelingsleder ved Saupstad skole.

762 ganger skrev en skoleansatt et avvik i Trondheim kommunes forbedrings- og avvikssystem i fjor.