Restriktive til parkbygging

Onsdag kom det fram hva rådmannen i Trondheim tenker om bygging i Høyskoleparken. Dette mener politikerne i Trondheim: