Vil fjerne flaskehals på Nordre avlastningsvei

- Ved å bygge en planfri overgang på Nordre avlastningsvei ved Tollboden, slipper man de lange køene i rushtrafikken.

Må prioriteres: Høyre vil be bystyret sette av penger slik at fotgjengerfeltet ved Tollboden på Brattøra ikke sinker rustrafikken. Men også ellers på dagen blir det lett stopp i trafikken når fotgjengere skal krysse Nordre avlastningsvei. 

Det sier bystyrerepresentant Niklaus Haugrønning (H). Høyre foreslo dette på møtet i byutviklingskomiteen, men ble nedstemt med to mot ni stemmer.