18 000 signaturer i støtte til Abbasi

Skjebnen til familien Abbasi har engasjert mange i Norge. Også internasjonalt har over 3 500 tatt seg bryet med å sende en e-post direkte til Utlendingsnemnda (UNE).

Elevprotest: Søskenparet Yasin og Taibeh går foran i elevdemontrasjonen i oktober i fjor. 

- Jeg er blitt informert om at den 18 år gamle skoleeleven Taibeh Abbasi står i umiddelbare fare for å bli deportert fra Norge til Afghanistan. Å sende folk til fare og forfølgelse i Afghanistan er brudd på folkeretten, skriver Diana Gonzales i en e-post til UNE i slutten av januar i år.