- Ventetiden er uholdbar

Justispolitiker Guro Angell Gimse (H) mener politiet i Trondheim må ordne opp i passkaoset. Politiet er i gang med å lære opp flere pass-ansatte.

Stortingspolitiker Guro Angell Gimse mener politiet i Trondheim må kunne levere en bedre tjeneste når det gjelder pass. 

Dersom du skal forhåndsbestille en passtime ved Sentrum politistasjon i Trondheim må du smøre deg med tålmodighet. Neste ledige time er 16. april. I Bergen kan du derimot få time 22. februar.