Tilsynsrapport fra Fylkesmannen:

Får kritikk etter at jente ble funnet livløs i bassenget

Hendelsen skjedde under svømmeundervisning i Husebybadet og eleven ble gjenopplivet. Fylkesmannen mener skolen ikke hadde godt nok tilsyn med elevene.

Husebybadet: Ulykken skjedde i forbindelse med svømmeopplæring i ungdomsskolen og skoleeier får kritikk for at tilsynet med elevene ikke var godt nok. 

24. mai 2017 ble ei jente funnet livløs i Husebybadet. Hun ble funnet på 3,4 meters dyp og ble gjenopplivet.