Vil flytte hus i Strandveien på grunn av dobbeltspor

SV og Svartlamon boligstiftelse vil flytte fem hus i Strandveien og Gregus gate for å unngå at de blir sanert når Bane Nor skal bygge dobbeltspor.

Flytt husene: Daglig leder i Svartlamon Boligstiftelse, Kathrine Standal, flankert av Olav Sjelmo (t.v) og Ottar Michelsen fra Trondheim SV som alle foreslår å flytte hus som rives på grunn av dobbeltsporet jernbane. 

Initiativet støttes av Byantikvaren.