UNE i sitt vedtak om Abbasi-familiens 15-åring:

«UNE anser at Ehsans omsorgssituasjon sannsynligvis vil bli bedre ved retur til Afghanistan»

UNE-direktøren påpeker samtidig at 15-åringen totalt sett ikke vil få det bedre ved retur til Afghanistan, men at det er momenter i begge retninger ved retur.

Søsknene Yasin (20), Taibeh (18) og Ehsan (15) Abbasi. - Det er den yngste sønnen som fremdeles er et barn, søsknene hans er nå voksne. Barnets beste er et viktig hensyn, men innvandringsregulerende hensyn veide altså tyngre i denne saken, skriver UNE. 

Adresseavisen har stilt en rekke spørsmål til Utlendingsnemnda(UNE) på bakgrunn av vedtaket om avslag sendt til familien Abbasi, hvor de konkluderer med at innvandringspolitiske hensyn veide tyngre enn menneskelige hensyn.