Slik vil kreftlegene finne skumle lungesvulster

Legene sliter med å ta prøver når de mistenker lungekreft. Nå tas navigasjonsteknologi utviklet for bil og fly i bruk for å finne de lumske kreftsvulstene.

Går seg vill: Overlege Håkon O. Leira viser frem luftrørene i en vanlig lunge. Kreftlegene har lenge slitt med å finne og nå små svulster i lungene. Nå har Leira og overlege Tore Amundsen fått med seg Sintef og selskapet Ceetron, og resultatet blir bedre verktøy for å oppdage lungekreft. 

- Dette vil bety at pasienter raskere får en diagnose, og raskere kommer i gang med riktig behandling, sier Tore Amundsen, professor og overlege ved lungemedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital.