Leder etikkutvalget i Kommunenes Sentralforbund:

- Bør diskutere om eiendomsutviklere kan sitte i kommunestyrer

Få kommunale ledere oppgir at har opplevd direkte korrupsjon som et problem i sin kommune. Men fire av ti sier de har hørt om uregelmessigheter.

TØFFERE: En undersøkelse antyder at det er lite korrupsjon ute i kommunen, men KS vil ha mer bevissthet rundt uetisk adferd. Her er styreleder Gunn Marit Helgesen i KS og Tora Aaasland som leder etikkutvalget hos KS. 

- Det er på feltet uetisk adferd vi må og skal sette inn støtet, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i Kommunes Sentralforbund (KS).