Rådmannen aksepterer 520 nye boliger på Nyhavna øvre

Rådmannen vil godkjenne planene om å bygge 520 boliger og 1500 m² næringsvirksomhet, fordelt på inntil åtte etasjers blokker i området Strandveien, Lade allé og Ladebekken, også kalt Nyhavna øvre.

Nyhavna Øvre: Området mellom Strandveien, Lade allé og Ladebekken vil endre karakter når eksisterende bygningsmasse blir revet for å gi plass til boliger med næring på gateplan. Byggestart blir tidligst i 2019.  Foto: Per Knudsen arkitektkontor / RS Designstudio

Området ligger i indre sone og er definert som sentrumsformål i kommuneplanen.