Nå kan hele det politiske systemet i Trondheim endres

I kveld blir det debatt i bystyret: Bør Trondheim innføre parlamentarisme fra neste år?

Ordfører Rita Ottervik (Ap) og opposisjonsleder Ingrid Skjøtskift (H) ønsker begge å innføre parlamentarisme i Trondheim.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Spørsmålet har vært på dagsorden flere ganger de siste 20 årene, og flertallet i bystyret har sagt ja.

Men gang på gang er saken blitt forhandlet bort: Samarbeidspartiene både til Høyre i sin tid, og Ap i nyere tid, vil nemlig bevare formannskapsmodellen.

  • Både i Oslo og Bergen har de parlamentarisme. Her står byrådet ansvarlig overfor bystyret, slik som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget. Byrådet leder administrasjonen og må gjennomføre politikken som bystyret vedtar. Det er en politiker – en byråd – som leder hver avdeling i kommunen, og dermed er det politikerne som står øverst ansvarlig.
  • I Trondheim sitter elleve politikere i formannskapet. De forbereder saker til bystyret, og beslutter også selv i en lang rekke saker. Her er det rådmannen og hans kommunaldirektører innenfor hvert fagfelt som deretter får i oppdrag å gjennomføre politikernes ønsker.

Her kan du lese hele saksfremlegget til ordføreren , som fremmer forslaget om å innføre parlamentarisme fra 2019 i bystyret torsdag kveld.

Slik svarer politikertoppene før kveldens møte:

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier hennes parti altså er for et skifte:

- Da får vi mer avklart ansvarsfordeling, og mer politisk styring, sier hun.

- Men det forhandles jo ofte bort, hvorfor ta debatten?

- Det har vært konkrete diskusjoner, og vært nære på noen ganger. Vi har til og med diskutert antall byråder, så det er ikke slik at det forhandles bort med en gang. Det er også indre uenighet i partiene om dette. Hva som vil skje nå, avhenger selvfølgelig av valget. Men vi i Ap er for, sier Ottervik.

Hennes partikollega Marek Jasinski (Ap) mener tiden er overmoden.

- Parlamentarisme vil gi mer politisk styring, tydeligere ansvarsfordeling og mindre byråkrati. Dagens beslutningssystem er for tregt og tungrodd for en kommune på størrelse med Trondheim.

- Flere partier mener et parlamentarisk system reduserer innsynet i de politiske prosessene. Er ikke det et poeng?

- Det er ingen grunn til å redusere innsynet eller demokratisk påvirkning ved å innføre parlamentarisme. Det må fortsatt være åpne møter og offentlige sakspapirer, sier Jasinski.

Les også: Rådmann-refs aktualiserer ønsket om ny styringsform i Trondheim

Opposisjonsleder Ingrid Skjøtskift (H) er også for.

- Fordelen er at ansvaret blir tydeligere plassert, og de politiske skillelinjene vil bli mer synlige. Det er et godt prinsipp at politikere som har makt, også skal kunne stilles til ansvar for sine beslutninger. Det er i dag for lett å skylde på andre og gjemme seg bak rådmannen. Med parlamentarisme er det tydelig for velgerne hvem som har ansvaret, og det vil gi mer åpenhet, sier hun.

Geirmund Lykke (Krf)  Foto: Mariann Dybdahl

 

Geirmund Lykke (KrF) vil holde fast på formannskapsmodellen.

- Det er betydelig rimeligere, antydet 8–10 millioner, og disse midlene kan vi heller bruke til prioriterte saker for byens innbyggere, mener Lykke.

- Det gir rom for flere partier til å utforme gode løsninger. Det legger bedre til rette for kompromiss og vekslende flertall. Opposisjon og mindre partier kan lettere få gjennom forslag.

KrF-eren mener formannskapsmodellen er mindre konfliktsøkende.

- Det betyr at energi som ellers ville bli brukt til spill og jakt på feil og misnøye med byrådet, heller kan tas ut i å forme forslag som kan vinne tilslutning. Jeg tror vettet er ganske jevnt fordelt, og at de beste løsningene for byen realiseres ved at alle har mulighet til å få vurdert sine forslag, mener Lykke.

Erling Moe (V)  Foto: Mariann Dybdahl

 

Erling Moe (V) sier at Venstre endret programmet før inneværende periode og går for parlamentarisme.

- Årsaken er et bedre skille mellom politikk og administrasjon, og tydeligere for folk hvem som bestemmer. Men jeg er personlig fortsatt mot. Jeg frykter det gir mindre åpenhet, flere heltidspolitikere og mindre samarbeid mellom partiene, sier Moe.

Ottar Michelsen (SV)  Foto: Morten Antonsen

 

Ottar Michelsen (SV) mener et parlamentarisk system reduserer innsynet i de politiske prosessene.

- Det fører til at påvirkningsmulighetene blir mindre. Både for opposisjonen, og ikke minst for andre interessenter. Faglige råd og politiske vurderinger vil bli sammenblandet slik at de faglige rådene blir mindre synlige, sier han.

Han mener tvert imot at det heller må finnes måter med økt innsyn og medvirkning.

- En tilleggsutfordring er at all erfaring viser at dette kommer til å bli dyrt. I dag har både posisjonen og opposisjonen lik tilgang til utredningsapparatet i kommunen og kan få svar på faglige spørsmål. Ved parlamentarisme endres dette, mener SV-eren.

Marte Løvik (Sp)  Foto: Morten Antonsen

 

Marte Løvik (Sp) kommer til å stemme mot forslaget.

- Det er mulig vi fremmer et alternativt forslag da vi har gått inn for at parlamentarisme bør avskaffes som styringsform for kommunene og fylkeskommunene. Vi ønsker kun formannskapsmodell i kommunene da dette sikrer bredere demokratiske prosesser i kommunene. Parlamentarisme begrenser rollen til bystyret og dermed svekker demokratiet, mener Sp-Løvik.

Morten Kokaas (PP)  Foto: Rune Petter Ness

 

Hun får støtte fra Morten Kokaas (Pensjonistpartiet).

- Parlamentarisme tjener de største partiene. Det er en av grunnene til at vi fortsatt vil ha formannskapsmodellen, sier han.

Les også kommentar fra 2015: Rita, koalisjonen og åpenheten

Ola Lund Renolen (MDG)  Foto: Frank Cadamarteri

 

MDG stemte mot parlamentarisme sist, og har tradisjonelt vært mot. Men varaordfører og gruppeleder, Ola Lund Renolen (MDG), er personlig ikke skråsikker på sitt nei.

- Det viktigste argumentet er at opposisjonen kan bli parkert og at det blir vanskelig for de små partiene. Trondheim styres i praksis av en slags parlamentarisme light som det kan sies mye om. Hadde vi for eksempel hatt parlamentarisme, ville ikke Ap kunne løpt til Høyre og Frp når de ikke har flertall i koalisjonen. Tromsø gikk andre veien, tilbake til formannskapsmodell igjen etter ikke så gode erfaringer med parlamentarisme, sier Renolen.

Elin Marie Andreassen (Frp)  Foto: THERESE ALICE SANNE

 

Elin Marie Andreassen (Frp) er sterk tilhenger av parlamentarisme.

- Vi har fremmet forslag om dette flere ganger. Den store fordelen med parlamentarisme er en tydeliggjøring av at ansvaret ligger hos politikerne. Ordførerens unnfallenhet i vanskelige saker viser at det er på tide med parlamentarisme i Trondheim, slik at ansvarlige folkevalgte blir nødt til å stå frem å ta ansvar, sier Andreassen.

Les også: Politisk redaktør Tone Sofie Aglen: Politikerne viser destruktiv og dårlig ledelse

Les også: Kaller rådmannen inn på teppet

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå