Skjebnedag for campusprosjektet

Tirsdag kan bygningsrådet sette en stopper for campusbygging i store deler av, eller hele grøntområdet rundt Gløshaugen.

Rådmannen vil ha universitetsbygg i «Drosjenes», nede til venstre i bildet og en akse mellom Handelshøyskolen og Glåshaugenplatået, via parkeringsplassen helt til høyre i bildet.  

Før helgen hadde ikke politikerne samlet seg om noen løsning.