Gjennomførte 500 jobbintervjuer på fire timer

BI-student Adam Brørs (20) fikk to minutter til å fortelle hvorfor akkurat han skulle få sommerjobb på Ikea.

Adam Brørs var helt rolig i forkant av det korte intervjuet. Han hadde en god følelse etterpå, forteller han. 

- Jeg har hørt veldig mye godt om det å jobbe på Ikea, sier Adam Brørs.