EØS-ekspert skeptisk til politikernes språkkrav:

Språkkravet kan være ulovlig

EØS-ekspert sier Trøndelag fylkeskommunes krav om norsk språk på byggeplasser kan stride mot EU og EØS' prinsipper om fri konkurranse.

Norsk eller ikke. Flere Adresseavisen har vært i kontakt med peker på at fylkeskommunens nye vedtak om norsk språk på byggeplasser kan gjøre det vanskelig for utenlandske selskaper å konkurrere, og derfor være i strid med reglene som åpner for fri flyt i EU-området. Her tar fylkesordfører Tore O. Sandvik en av de første gravemaskintakene da arbeidet på nye Heimdal videregående skole startet i 2016. 

De nye anskaffelsesreglene kan dermed bli en ny hodepine for politikerne ikke lenge etter den betente saken om brukontrakten som gikk til et kinesisk selskap.