UD i intern rapport:

- Afghanistan er et av verdens verste land å bo i for kvinner

I en intern rapport skriver UD om Afghanistan: – Majoriteten, om ikke alle kvinner, opplever en eller flere former for vold i løpet av sin levetid, en levetid som i snitt er på 44 år, rundt 20 år mindre enn verdensgjennomsnittet.

Norske myndigheter vil etter søndag 11. mars returnere elev Taibeh Abbasi (18) til Afghanistan, et land de i en intern rapport omtaler som et av verdens verste land for kvinner. 

I en intern halvårsrapport for andre halvår av 2017, skrevet av den norske ambassaden i Kabul, kommer det frem svært kritikkverdige forhold om landet norske myndigheter nå skal sende familien Abbasi fra Trondheim til.