Hval full av plast inspirerte til ryddedugnad

I 2050 frykter forskerne det er mer plast enn fisk i havet. Som landsdelens største bank sparker Sparebank1 Midt-Norge i mai i gang aksjonen Plastdugnaden 2018, støttet av Fylkesmannen i Trøndelag.

Aksjonerer: I mai skal strendene langs trøndelagskysten renskes for plast og annet avfall. Denne gjengen tyvstartet i Ringvebukta. F.v: konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank1 SMN, fagdirektør Stein Arne Andreassen hos Fylkesmannen i Trøndelag, prosjektleder Siri Borthen Flatås i Sparebank1 SMN og fylkesmann Frank Jenssen. 

- Om lag halvparten av all plast, produsert etter krigen, ligger fortsatt i naturen, forteller fagdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag, Stein Arne Andreassen.