I disse trønderske kommunene er det flest snøscootere

Trondheim, Midtre-Gauldal og Verdal topper lista over antall snøscootere i Trøndelag.

I 2017 åpnet de nye scooterløyper i Tydal. I kommunen finnes det 303 registrerte snøscootere. 

Trondheim troner øverst på lista over registrerte snøscootere, eller beltemotorsykkel som de omtales som i Statens vegvesens statistikk. Det til tross for at det knapt finnes en flekk i Trondheim kommune der det er lov til å bruke dem.