Verdiene avvek med 40 millioner, i statsselskapets disfavør:

- Vi ble frosset ut av Siva

Sentrale medarbeidere i Siva mente fellesskapets interesser ikke ble godt nok ivaretatt i relasjon til den nære samarbeidspartneren, Utstillingsplassen (UPL), og sa fra om dette. Da opplevde de å bli tatt av saken.

Her er e-posten hvor Siva-medarbeideren foreslår at en ekstern aktør kan være med å vurdere de reelle verdiene i eiendomsselskapene til henholdsvis Siva og samarbeidspartneren, Utstillingsplassen. 

Adresseavisen har snakket med sentrale medarbeidere i det statlige foretaket Siva som har sagt fra om det de mener er feil som er gjort i Sivas forhold til Utstillingsplassen Eiendom. Som avisen har skrevet tidligere, er UPL de senere årene blitt Sivas viktigste samarbeidspartner – samtidig med at Espen Susegg overtok som eiendomsdirektør i 2011. UPLs gründer er Terje Haugan, som også er en venn av nå avgått direktør, Espen Susegg.