Styrker fagmiljøet i Trondheimsporten

Om lag 700 ansatte flytter i disse dager inn i det 15 etasjer høye nybygget ved Sorgenfri. Største aktør blir Trondheim voksenopplæringssenter med over 2000 elever.

Norskopplæring: Norsklærer Helene Fiske underviser en gruppe innvandrere i de nye lokalene i Trondeimsporten. 

Trondheimsporten er navnet på bygget som ble valgt etter en offentlig anbudsrunde for sammenslåing av de fire offentlige servicekontorene fra fire til to.