Dagbøter til bileiere uten forsikring på kjøretøyet

Stadig flere velger å forsikre kjøretøyet. Nå mangler rundt 2 prosent lovpålagt forsikring, mot over 3 prosent høsten 2017.

Avskiltes: Stortinget har bestemt at alle som mangler lovpliktig forsikring på kjøretøyet sitt må betale gebyr. Et uforsikret kjøretøy vil kunne bli avskiltet ved en kontroll, som her på Sandmoen.  Foto: Frank Lervik

Ved nyttår manglet 111 000 biler og andre kjøretøy forsikring. Nå triller rundt 75 000 kjøretøy rundt på norske veier uten forsikring.