Dagbøter til bileiere uten forsikring på kjøretøyet

Stadig flere velger å forsikre kjøretøyet. Nå mangler rundt 2 prosent lovpålagt forsikring, mot over 3 prosent høsten 2017.

Avskiltes: Stortinget har bestemt at alle som mangler lovpliktig forsikring på kjøretøyet sitt må betale gebyr. Et uforsikret kjøretøy vil kunne bli avskiltet ved en kontroll, som her på Sandmoen. 

Ved nyttår manglet 111 000 biler og andre kjøretøy forsikring. Nå triller rundt 75 000 kjøretøy rundt på norske veier uten forsikring.