Stor misnøye på Gløshaugen og ved ingeniørutdanningen

Bare 18 prosent av de Tekna-organiserte professorene på «gamle» NTNU mener fusjonen har vært positiv, eller delvis positiv. Tilliten til rektor er meget svak.

Gunnar Bovim og styreleder Svein Richard Brandtzæg fra styremøtet der fusjonen ble vedtatt med knappest mulig margin.  

To år etter fusjonen er misnøyen meget stor blant ansatte ved sivilingeniørutdanningen på Gløshaugen og ingeniørutdanningen ved tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag.