Ønsker ikke boligblokker i glass og betong i Innherredsveien

Beboere i og rundt Rønningsbakken protesterer kraftig mot planene om å bygge to boligblokker på inntil seks etasjer på den gamle Bjarne Wist-tomta i Innherredsveien 103.

Seks etasjer: Alternativ 1 som utbygger ønsker, har maksimalt seks etasjer og 63 leiligheter. Naboene protesterer. 

En underskriftsliste med 150 navn blir overlevert politikerne før tirsdagens møte i bygningsrådet.