Et stort datasenter i Trøndelag kan skape 6800 årsverk i arbeidsplasser

En ny rapport har funnet flere aktuelle tomter i Trøndelag for etablering av et «stort dedikert datasenter» som kan føre til betydelig verdiskapning der det blir opprettet.

Sintef er blant forfatterne som har utarbeidet en mulighetsstudie for å etablere et stort datasenter i Trøndelag. Blant de aktuelle tomtene det pekes på, er en næringstomt mellom Stav og Sveberg i Malvik.  Foto: Christine Schefte

- Triggeren for å lage mulighetsstudiet kom i 2016, da Energi Norge laget en rapport med eksempler på tomter som kan være egnet for store datasentre, men det var ingen steder nevnt i Trøndelag, sier Rikke Stoud Platou, som er prosjektleder på avdeling for Konsernutvikling i NTE, og som har ledet mulighetsstudiet for det meste av tiden.