- Også folk i blokk må kunne lade elbilen sin

Elbilforeningen ber om at det på statsbudsjettet for 2019 settes av minst 250 millioner kroner til lading av elbiler for folk i boligbyggelag.

Statlig hjelp: - Regjeringen må sette av penger til boligselskaper i hele landet, slik at også folk som bor i blokk kan bytte til elbil, sier styreleder i Trøndelag elbilforening, Ståle Langolf. 

Trondheim kommune har satt av én million kroner til utbygging av ladere i borettslag og sameier. Men det er langt fra nok, mener Elbilforeningen.