Søbstad entreprenør skal bygge nye Torget

Entreprenørfirmaet Søbstad AS har fått i oppdrag å utføre byggearbeidene inne på selve torgflata.

I ny drakt: Torget får et helt nytt dekke i naturstein og ny permanent møblering. Det skal lages nye gate- og fortauslinjer og plantes blomster og trær, som vil gi et mer intimt preg enn i dag. Arbeidene skal utføres av Søbstad AS. 

Arbeidene starter etter påske.