Åtte trønderkommuner positive til stor avtale for å kutte bilbruk

Trondheims bymiljøavtale kan ese ut til alle åtte randkommuner. Ordførerne er positive, men stiller også kritiske spørsmål.

Ingen gratis lunsj: Therese Horten (Sp) i plankomiteen i Stjørdal kommune er positivt innstilt til å forhandle om byvekstavtale. Samtidig er hun og ordfører Ivar Vigdenes (Sp) interessert i mer info rundt hva staten forventer. 

Den nye byvekstavtalen som skal fremforhandles i år, reiser sentrale spørsmål om lokalt selvstyre.