- Man skal tenke seg om før man tar med fireåringen på sykkeltur

Ådne Ervik synes det er trist å se forfallet når det gjelder gang- og sykkelveier i Trondheim. Han mener salting og for tunge brøytemaskiner har skylda.

Ådne Ervik er en bekymret beboer som mener at Trondheim bydrift bruker feildimensjonerte brøytebiler. 

Ådne Ervik synes det er trist å se forfallet når det gjelder gang- og sykkelveier i Trondheim. Han mener salting og for tunge brøytemaskiner har skylda.