Feilmeldinger på jernbanen truer sikkerheten til både passasjerer og ansatte i Bane Nor

De har fått arbeidsmaskinen på plass i sporet og varslet togledelse om at de er i gang med jobben. Så får de beskjed om at det kommer et tog.

Hver dag arbeider ansatte i Bane Nor og fra innleide selskaper på norske jernbanelinjer. De reparerer feil, driver vedlikehold eller setter inn nytt materiell. Nå rammes de av feilmeldinger om at det kommer tog akkurat der de jobber.  Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Via høyttaleranlegg og digitale tavler får ansatte i Bane Nor nå så ofte beskjeder om at de kan bli overkjørt av passerende tog, at de har sluttet å bry seg om meldingene.