Politisk forlik om Elgeseter gate

Elgeseterforliket mellom Ap, MDG, Pensjonistpartiet og Sp deler gata inn i tre: En «kultursone» for fotgjengere i vest, et eget gateløp for buss i midten og et for biler på østsiden. Politikerne vil ha NTNU inn i kultursonen.

Svein Otto Nielsen (PP), Ola Lund Renolen (MDG), Sissel Trønsdal (Ap) og Marte Løvik (Sp) mener NTNU bør være campusgate for NTNU, blant annet med å ta i bruk de to rivningstruede byggene i bakgrunnen. 

De fire partiene, med flertall i bystyret, ber rådmannen utrede forslagene i forliket og regner med svar i løpet av mai.