St. Olavs hospital:

Fylkesmannen ikke fornøyd med akuttmottaket

Det tar fortsatt for lang tid før pasienter med blodforgiftning får legetilsyn og antibiotika ved akuttmottaket.

Ikke i mål: Fylkesmannen i Trøndelag vil fortsatt følge situasjonen på akuttmottaket ved St. Olav fremover. En ny rapport viser at situasjonen er forbedret, men at pasienter ikke alltid blir fulgt opp tilstrekkelig.  Foto: Rune Petter Ness

Mer enn ett år er gått siden Fylkesmannen slo fast at pasientsikkerheten ikke var god nok ved akuttmottaket ved St. Olavs hospital.