Vil hedre begge Sverre Pedersen

Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen ønsker å hedre både arkitekt og byplanlegger Sverre Pedersen og Redningsselskapets Sverre Malvin Pedersen.

Minneplakett: - Når Torget nå skal rustes opp, kan det vurderes om kommunen skal hedre personer med en plakett på benkene som skal settes opp, sier komitéleder Svein Otto Nilsen (PP).  Foto: Christine Schefte

Det skjedde på komiteens møte tirsdag etter forslag fra Marthe Strickert (Venstre), på vegne av Arbeiderpartiet og Pensjonistpartiet.