Vil hedre begge Sverre Pedersen

Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen ønsker å hedre både arkitekt og byplanlegger Sverre Pedersen og Redningsselskapets Sverre Malvin Pedersen.

Minneplakett: - Når Torget nå skal rustes opp, kan det vurderes om kommunen skal hedre personer med en plakett på benkene som skal settes opp, sier komitéleder Svein Otto Nilsen (PP). 

Det skjedde på komiteens møte tirsdag etter forslag fra Marthe Strickert (Venstre), på vegne av Arbeiderpartiet og Pensjonistpartiet.