- Krevende å holde budsjettet for politiet i Trøndelag

Trøndelag politidistrikt får nesten to millioner kroner mindre på budsjettet i 2018 sammenlignet med fjoråret.

Må sentralisere: Politimester Nils Kristian Moe sier regjeringen stiller krav til effektivisering. Politiet har skilt ut en del oppgaver som blant annet lønn, regnskap og innkjøp for å effektivisere driften. I fremtiden vil distriktet ha kontoransatte på bare sju lokasjoner. 

Politimester Nils Kristian Moe sier han imidlertid setter pris på at politidistriktet får 28 nye stillinger.