Siktet etter millionunderslag fra kirken:

Kirkeansatt pågrepet på jobb i Trondheim

For 14 dager siden aksjonerte politiet i Trondheim og pågrep en person. Vedkommende skal over flere år på finurlig vis ha underslått et meget høyt beløp fra Kirkelig Fellesråd.

- Vi har ikke sett avviket og det er overraskende at det går an å operere på denne måten. Personen har greid å unngå våre kontrollsystemer, sier Kjell Inge Nordgård som er kirkeverge og administrativ leder for Kirkelig Fellesråd i Tondheim.  Foto: Kim Nygård

- Politiet og Økokrim har avdekket et større bedrageri gjort av en ansatt hos oss. Akkurat nå vil vi ikke ut med det eksakte beløpet, men det er et syvsifret beløp. Det er stort og stygt, sier kirkeverge og administrativ leder i Kirkelig Fellesråd i Trondheim, Kjell Inge Nordgård.