Rapport etterlyser innovasjon i innovasjonssentrene

Forskningsrådet mener det kommer for lite nyskaping og kommersialisering ut av samarbeidet mellom forskningsmiljøet og bedriftene.

Krasjlaboratoriet CASA og professor Magnus Langseth har et nært innovasjonssamarbeid med bilindustrien.  

Norge har 24 sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI. Elleve av dem ligger hos NTNU og Sintef.