Rapport etterlyser innovasjon i innovasjonssentrene

Forskningsrådet mener det kommer for lite nyskaping og kommersialisering ut av samarbeidet mellom forskningsmiljøet og bedriftene.

Krasjlaboratoriet CASA og professor Magnus Langseth har et nært innovasjonssamarbeid med bilindustrien.   Foto: Terje Visnes

Norge har 24 sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI. Elleve av dem ligger hos NTNU og Sintef.