Ni lensmannskontorer i Trøndelag stenger dørene

1. april stenger lensmannskontorene i Bindal, Bjørnør, Flatanger, Frosta, Leka, Leksvik og Inderøy, Meråker, Overhalla og Snåsa.

Det er slett ingen aprilspøk. Kontorene er besluttet nedlagt som en del av nærpolitireformen.