Hamstrer brus og godteri i Åre etter at sukkeravgiften kom

Mange trøndere benyttet sjansen skjærtorsdag til å fylle handlevognene med Pepsi max, smågodteri og Capri-Sun i Åre. Butikkdriverne har allerede merket sukkeravgiften som ble innført ved nyttår.

Stadig flere trøndere har fått med seg at det lønner å kjøpe inn sjokolade og godteri i Sverige. Spesielt etter at sukkeravgiften ble innført 1. januar 2018.  

Det strømmer trøndere både inn og ut av Gott i Åre-butikken. Dess mer du fyller opp bøtta med smågodteri, dess billigere blir det. Fra 1. januar 2018 økte sukkeravgiften med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økte med 42,3 prosent.