Vil ha egen lov for Bymarka

Oslo har sin markalov. Nå foreslår Lars Haltbrekken (SV) og Geirmund Lykke (KrF) en lignende lov for å verne Bymarka i Trondheim.

Her starter Bymarka og her vil Geirmund Lykke (KrF) og Lars Haltbrekken (SV) ha en egen vernelov.  Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen

En stortingsrepresentant fra SV og en kommunepolitiker fra KrF er på tur sammen. De vil ha et sterkere vern av Bymarka enn dagens røde strek. De mener begge at saken om Gråkallen vinterpark viser at den røde streken ikke gir et godt nok vern.