Flere pasienter er ekstremt overvektige

Nordmenn er i ferd med å bli stadig tyngre. Nå opplever St. Olavs hospital en økning i antallet pasienter som veier mer enn 250 kilo.

Ny ambulanse: Det kan bli tunge løft for ambulansearbeiderne Oda Veggen-Røtvei og Stein Roger Nilsen når de skal hente pasienter. Nå er ambulansetjenesten blitt utstyrt med egen ambulanse med elektrisk båre og trappestol for å ivareta ekstra store pasienter. 

Som en konsekvens av dette, har sykehuset investert i utstyr og hjelpemidler for å lette hverdagen for de ansatte og for å sikre pasientene.