Norge får stadig flere fattige barn:

Frykter at de unge blir marginalisert og stående utenfor

Stadig flere barn vokser opp i fattigdom her til lands. Bare i Trøndelag havnet 258 flere barn i denne situasjonen fra 2015 til 2016.

- Penger er ikke svaret på alt, men når unger har en hel oppvekst i familier med vedvarende dårlig råd, blir de marginalisert og i stor grad stående utenfor. Dette utenforskapet er vi bekymret for, sier Oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos fylkesmannen i Trøndelag. 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kom tirsdag med de siste tallene for barnefattigdom i Norge. Statistikken viser at 6900 trønderske barn under 18 år bodde i en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016.