Hyttekommuner omsetter mest alkohol

10 trønderske kommuner hadde høyere omsetning av alkohol per person enn gjennomsnittet i Norge i 2016.

Illustrasjonsfoto: Folkehelseinstituttet skriver at grensehandel må tas i betraktning når tallene analyseres.  Foto: Christine Schefte.

Folkehelseinstituttet publiserte nylig folkehelseprofilene for norske kommuner i 2018.