- Dom etter Frøya-dødsfall skaper betydelig usikkerhet

Torsdag går ankesaken i Frostating lagmannsrett, etter at en daglig leder ble frifunnet etter det siste dødsfallet i kamskjellindustrien.

Statsråd Anniken Hauglie har sammen med Nærings- og fiskeridepartementet satt i gang en utredning for å komme til bunns i hvilken lovverk som gjelder for ulike typer yrkesdykking langs norskekysten. 

Nordmøre tingrett frifant i november en daglig leder i et båtselskap fra Frøya for brudd på arbeidsmiljøloven.