Høyt konfliktnivå ved Namsskogan familiepark – nå håper partene på dialog

Masseflukt av ansatte, påstander om dårlige arbeidsforhold og truet dyrevelferd. Det har preget vinteren for ansatte og ledelse ved familieparken i Namsskogan.

Det har vært et vanskelig år for Namsskogan familiepark med mange ansatte som har sluttet, konflikter mellom ansatte og ledelse, samt underskudd i driften i 2017. 

I flere artikler de siste ukene har Namdalsavisa omtalt store problemer i samarbeidet mellom de ansatte og ledelsen ved Namsskogan familiepark.